Právní Ochrana Majetku

Navigace

S manželem máme SJM

S manželem máme SJM


Znáte odpověď?

  • Když se zítra rozvedu, vím, co mi zůstane?
  • Jak mě mohou ohrozit manželovy dluhy z podnikání?
  • Bude mít manželka po rozvodu nárok na polovinu vaší firmy?
  • Kdo se bude muset odstěhovat po rozvodu z vašeho domu?

Se SJM je stejně jako s klasickým spoluvlastnictvím spojena řada rizik.  Kvůli neznámým dluhům vašeho manžela můžete přijít o veškerý váš majetek (podnikání, nerozumné půjčky, láska k automatům, „výhodné“ investice apod.)

Dluhy vašeho manžela jsou i vašimi dluhy. Rizikové činnosti je třeba od společného majetku oddělit. K úpravě SJM můžete přistoupit v průběhu manželství.

K nezávazné objednávce