Právní Ochrana Majetku

Navigace

Po smrti manželky málem skončil na ulici
Přejít na všechny situace

Po smrti manželky málem skončil na ulici

Michaela Rubickova

Další situace autora

Manželka nezanechala závěť

Situace:

Pan Josef měl se svou manželkou pěkný rodinný dům ve SJM. Po smrti manželky se v řízení o pozůstalosti dozvěděl, že je třeba dům ve SJM vypořádat tak, že jedna polovina připadne jemu a druhá polovina se stane součástí pozůstalosti, která bude muset být rozdělena mezi dědice.

Jelikož jeho manželka nezanechala závěť, dědil tuto polovinu domu pan Josef spolu se svými 2 dětmi, každý z nich tak získal jednu třetinu.

Výsledek:

Pan Josef se tak najednou navzdory své vůli stal spoluvlastníkem svého vlastního rodinného domu. Jeho děti ale měly jediný zájem – své menšinové podíly co nejrychleji zpeněžit. A tak je prodaly spekulantům. Panu Josefovi pak nezbylo nic jiného, než si svůj vlastní dům za násobně vyšší cenu „dokoupit“ zpátky, včetně dalších nákladů na zaplacení daně z nabytí nemovitosti státu.

Zajímavost:

Novela občanského zákoníku opět mění pravidla předkupního práva a dotýká se i některých podmínek bytového spoluvlastnictví. Největší obavou rodičů bývá, že je vlastní děti „donutí“ vystěhovat se na stará kolena z jejich domova. Což se často i stane. Kdyby měl pan Josef a jeho manželka vyřešenou závěť a vypořádání SJM předem, nemuselo by to takto dopadnout.

Objednejte si naše Desatero