Právní Ochrana Majetku

Navigace

Manželčino podnikání dovedlo ke krachu celou rodinu
Přejít na všechny situace

Manželčino podnikání dovedlo ke krachu celou rodinu

Michaela Rubickova

Další situace autora

Hlavní motivací pro praxi Právní Ochrany Majetku je poskytovat klientům preventivní individualizovaná řešení. Proč? Protože mnohé zkušenosti z advokátní praxe nás naučily, že klienti chodí zpravidla pozdě. Zpravidla až ve chvíli, kdy jim uniká mezi prsty celý jejich dosavadní úspěšný - až snový - život. Mezi takové případy zahrnujeme potíže jednatelů spojené s platební neschopností jejich společností. Často to začíná nenápadně, vždyť pár nezaplacených faktur může mít přece každý, ale plíživě to přerůstá do větších a větších problémů. Jako jeden případ za všechny Vám převyprávíme následující příběh manželů Strakových

„Petr a Jana se potkali na vysoké škole. Netrvalo dlouho a byla svatba. Brzy přišly i děti, nejdřív syn Matěj a později dcera Tereza. Společně si pořídili na hypotéku i hezký domeček k bydlení.

Jana se po skončení rodičovské rozhodla, že bude podnikat. Se svými zkušenostmi z produkční firmy, rozjela svůj vlastní byznys – MaTeMedia s.r.o. Přirozeně se objevovaly výkyvy v zakázkách, ale vypadalo to, že se firma drží v plusu.

Petr byl stavební inženýr a pracoval ve velké nadnárodní firmě.

V době, kdy se MaTeMedia s.r.o. tolik nedařilo, si Jana brala jako fyzická osoba menší půjčky, kterými látala díry ve financích, a to bez vědomí manžela. Problémy Janu dostihly, jakmile firma přišla o jednu velkou produkční zakázku. V poštovní schránce se začaly objevovat obálky s pruhy, Jana ale všechny obálky vyhazovala bez přečtení do popelnice a problémy před rodinou dále skrývala.

To ale nemohlo trvat věčně.

Když se to dozvěděl Petr, šel a z rodinných úspor uhradil všechny Janiny problematické půjčky i ty, které již vymáhal exekutor. Navíc z dědictví po rodičích vyplatil i zbytek hypotéky na rodinný dům, který okamžitě s Janou převedli na své nezletilé .

Ale věřitelé MaTeMedia s.r.o. zaplaceno nedostali. Jednomu z nich tak došla trpělivost a na firmu podal insolvenční návrh. Soud rozhodl o konkurzu firmy, která – jak se ukázalo – neměla jiný majetek než jeden ojetý automobil, mobilní telefon a psací stůl. Za to dluhů měla za 2 miliony Kč.

V ten okamžik vyšlo najevo, že Jana jako jednatelka společnosti některým věřitelům podepisovala uznání dluhu, sem tam někomu něco zaplatila a podobně. Jana se tak snažila vyhnout tomu, aby byla ona sama jako jednatelka žalována za způsobenou škodu či dokonce stíhána za spáchání trestného činu.

Ovšem marně.

Společnost i Jana šly do insolvence. A nejen to, Petr otrávený po letech zatajování dluhů a půjček své ženy a po řešení všech problémů, které Jana rodině způsobila, to už neunesl a požádal o rozvod. Tím to ale neskončilo.

Ustanovený insolvenční správce zjistil, že manželé dům převedli na své děti až v době předluženosti manželky (i když o tom Petr neměl ani tušení), a tak nyní požaduje po dětech vrátit do majetkové podstaty 1,2 milionu Kč.

Petr s dětmi tak znovu žádá o hypotéku, aby zachránili alespoň rodinný dům.“

Nemůžeme tvrdit, že nic z toho by se nestalo… Ale pokud na to budete připraveni, ochrana vaší rodiny bude mnohem snazší. Riziko je spojeno prakticky se všemi každodenními činnostmi, i těmi nejbanálnějšími např. chozením do práce.

Jste jednatel nebo člen představenstva společnosti?

Působíte na manažerské pozici?

Pociťujete složitější rodinnou situaci?

Máte pochybnosti o platební schopnosti své společnosti?

Tyto situace jsou naprosto všední a dají se řešit velmi efektivně. Pokud je řešíte včas. Právní Ochrana Majetku je schopna Vám s jejich řešením pomoc.

Objednejte si naše Desatero