Právní Ochrana Majetku

Navigace

Legal Aid and Compliance

Legal Aid and Compliance

Michaela Rubickova


Nástroj k naplnění ESG/CSRD

Právní a compliance poradna pro zaměstnance společnosti

Proč právě LAiC?

K objednávce produktu
 • Rychlá vzdálená podpora zaměstnance
 • Pomáhá naplnit Sociální a Správní Odpovědnost (ESG – CSRD)
 • Zaměstnavatel poskytne benefit, který pomáhá všem zaměstnancům

Zaměstnanci čelí častým osobním komplikacím, které vycházejí nejenom z všemožných finančních nástrah. Neumí odhadnout svoje možnosti, často spadnou do potíží z „nerozumu“ nebo si „vyrobí“ problém na pracovišti s kolegy. Nejčastějším dopadem je, že se zaměstnanec dostane do zacykleného kola, neví jak problém řešit a „nevyplatí“ se mu být zaměstnán. Často třeba ani necítí svoji vinu, ale neumí se situací naložit. Odchodem zaměstnance z firmy se rozjíždí další nákladné kolo hledání, zaškolování a rozvíjení pracovníka.

LAiC pomáhá vyřešit situaci, když nastane a efektivně snižuje negativní dopady.

 .

Výhody pro zaměstnavatele:

 • Moderní péče prostřednictvím vzdálené právnické podpory
 • Benefit, který slouží všem zaměstnancům stejně
 • Zaměstnanec se může soustředit na svoji práci i v kritických situacích (př. nemoc, rozvod, finanční problémy)
 • Přispívá k mentálnímu zdraví a udržení zaměstnanců / atraktivita pro nábor
 • Daňově uznatelný náklad

.

Výhoda pro zaměstnance:

 • Podpora při řešení pracovních a osobních situací, jako jsou problémy na pracovišti/nemoc/nepříznivá životní situace (zadlužení, rozvod, péče o děti a výživné, majetkové vyrovnání atd.)
 • Proaktivní řešení potencionálního problému (půjčka, hypotéka, jakékoliv nástrahy)
 • Slouží k uvolnění mysli zaměstnance od soukromých starostí

.

Nejtypičtější problémy zaměstnanců, které řeší LAiC

 • Více než 44 % manželství končí rozvodem a v počtu dětí, které se narodí mimo manželský svazek Česká republika dosahuje až 50 % – jak tedy zajistit sebe a své děti? Co mi zbyde? – Předmanželské a manželské smlouvy
 • Až 31 % všech samoživitelů výživné (alimenty) nedostává vůbec a 13 % samoživitelů je pak dostává nepravidelně – kdy budu s dětmi po rozvodu? kolik budu dostávat výživné?  – Úprava poměrů k dětem a výživné
 • Každou hodinu je zahájeno 75 exekucí a každý dlužník má v průměru 5,4 exekuce – jak jim předcházet a jak je řešit? – Finanční problémy, žaloby, exekuce, insolvence (oddlužení)
 • Pojišťovny evidují okolo 40 % lidí s podpojišťěným majetkem, kteří tak riskují krácení pojistného plnění – jak omezit negativní dopady pojistné události a získat co nejvyšší plnění? – Škody a pojištění
 • Až za 90 % ztrát rodinného bohatství mohou vnitřní konflikty nebo problematické chování členů rodiny. Jak majetek budovaný po generace ochránit? Jak uspořádat rodinný majetek? Jak půjčovat v rodině a jak se postavit k žádosti o ručení (zajištění), a to i třetím osobám? – Finanční a majetkové problémy v rodině
 • Jak se zachovat, když vidím nekalé jednání? Neohrozí mne to? – Problémy na pracovišti s kolegy (Whistleblowing)
 • Jak správně nabýt vlastnictví (a neohrozit rodinu nebo sama sebe)? Jak pronajmout (podnajmout)? – Koupě nemovitosti na bydlení a investiční nemovitosti
 • Jak se zachovat, když stavební firma nedodává nebo zdražuje? Kdy a jak jí uvolňovat peníze/platit? (Mezi nejčastější problémy rekonstrukcí patří nedostatek financí, problémy s řemeslníky nebo celkové prodražení.) – Rekonstrukce nemovitosti
 • Jen 16 % obyvatel ČR má závěť – Jak a co budu vlastnit a kde bydlet, zemře-li mi zítra manžel-ka / přítel-kyně? – Závěti a dědická řízení
 • Jak se rychle zorientovat v nových situacích (př. krach energetických dodavatelů)?Reakce na aktuální společenské/tržní problémy

.

Referenční situace:

Reálný příběh – Rozvod manažera Tomáše

Objednejte si naše Desatero