Právní Ochrana Majetku

Navigace

Nepohodl se s novým vedením firmy. Vše skončilo exekucí na 9 milionů

Nepohodl se s novým vedením firmy. Vše skončilo exekucí na 9 milionů

Barbora Gaveau

Zkušená advokátka v oblasti rozvodů a ochrany majetku.


Firmu v rámci nekalého konkurenčního boje převzali noví majitelé. Finančnímu řediteli, který řídil 14 let ekonomiku a obchod, dali velmi nevýhodnou nabídku – okamžité ukončení pracovního poměru dohodou s tříměsíčním odstupným.

Poklidný odchod do důchodu se nekonal

Situace:

Ředitel to samozřejmě odmítl. Trval na dodržení platné smlouvy, která mu garantovala další dva roky na stávající pozici s tím, že poté odejde do důchodu. Noví majitelé ale nechali prověřit veškeré realizované objednávky a procesy za poslední dva roky. V rámci šetření zjistili, že dva menší dodavatelé nesplňují technickou specifikaci předepsanou interní směrnicí společnosti. Na základě zkreslených údajů poskytnutých znalci prokázali znaleckým posudkem, že další tři realizované objednávky byly cenově nevýhodné – společnost tak utrpěla škodu. Viník byl jasný.

Výsledek:

Majitelé dali na základě výsledků šetření řediteli výpověď z pracovního poměru a zároveň ho zažalovali o náhradu úmyslně způsobené škody ve výši 9 milionů korun. Krátce shrnuto, vyhráli. Ředitel přišel v exekuci o veškeré své nemovitosti včetně úspor v bance. Takovým obřím důsledkům však lze částečně předcházet. Právní ochrana majetku není pro lidi, co chtějí podvádět. Je určena pro ty, kteří žijí klidný život, ale uvědomují si, že se kdykoli mohou dostat do neočekávané situace, a chtějí mít jistotu, že nepřijdou o všechno. V tomto případě ochrání i manažera, aby dopad na celou rodinu nebyl tak devastující.

Zajímavost:

I když jednáte v souladu s právem, neznamená to, že soud rozhodne ve Váš prospěch.

Kompletní návrh Právní Ochrany Majetku by stál 15 – 25 000 Kč. Další náklady pak představují jednotlivé kroky jeho realizace (v tomto případě minimálně náklady notáře dle notářského tarifu).

Objednat konzultaci