Právní Ochrana Majetku

Navigace

Diskrétní vedení majetku by zachránilo miliony.

Diskrétní vedení majetku by zachránilo miliony.

Barbora Gaveau

Zkušená advokátka v oblasti rozvodů a ochrany majetku.


Pan Petr S. zdědil v Praze a Brně dva činžovní domy a tři stavební pozemky. Měl několik zájemců o koupi, nicméně kvůli krizi se rozhodl, že prozatím neprodá.

Pan Petr by nepřišel o všechny nemovitosti

Situace:

Nemovitosti byly v katastru evidovány pod jeho jménem, bez zástavních práv, věcných břemen nebo jakéhokoli zatížení. Skupina podvodníků se zaměřovala na bohaté osoby. Díky jednoduché službě vedené katastrem byli schopni za pouhých 50 Kč za stranu zjistit seznam veškerých jejich nemovitostí v České republice. Z elektronického obchodního rejstříku a sbírky listin zase zjišťovali údaje o jejich podnikání. Netrvalo dlouho a do jejich hledáčku padl také pan Petr.

Výsledek:

Začala série výhrůžek a vydírání. Stručně řečeno, pan Petr byl z obavy o bezpečnost sebe a svojí rodiny donucen převést část nemovitostí na podvodníky za méně než čtvrtinu jejich tržní hodnoty. Vlastnit majetek přináší mnoho výhod. Nicméně existují důvody, kvůli kterým není vhodné odhalovat veškeré své majetkové poměry veřejnosti. V rámci Právní ochrany majetku řešíme jak majetek nabýt a ovládat diskrétně a přitom bezpečně.

Zajímavost:

V roce 2016 bylo zjištěno na 118 218 majetkových trestných činů.

Kompletní návrh Právní Ochrany Majetku by stál 15 – 25 000 Kč. Další náklady pak představují jednotlivé kroky jeho realizace (v tomto případě minimálně náklady notáře dle notářského tarifu).

Objednat konzultaci