Právní Ochrana Majetku

Navigace

Nemám závěť nebo už je starší 2 let

Nemám závěť nebo už je starší 2 let


Zajistěte svého partnera a předejděte hádkám o dědictví. Sepište závěť, kde jasně stanovíte, KDO, CO, KOLIK a KDY bude dědit.

Vyřešíte tím například tyto otázky:

   •  Kdo a co zdědí, pokud zítra zemřete?
   •  Máte i vy nepominutelného dědice? Jaká má práva?
   •  Co se stane s vaším majetkem, pokud nemáte dědice?
   •  Jak zajistit, aby dědila vaše partnerka, i když nejste manželé?

Nezapomínejte také na to, že závěť byste měli pravidelně aktualizovat. Zároveň pokud jste poslední vůli sepsali vlastní rukou, může být příčinou dědických sporů, i když jim měla původně zabránit.

Obraťte se na nás pro zmapování situace a navržení řešení ochrany vašeho majetku pro příští generace.

Konzultace zdarma

Články k tématu