Právní Ochrana Majetku

Navigace

P.O.M. Business - Péče o osobní majetek včetně podílů ve společnostech

P.O.M. Business - Péče o osobní majetek včetně podílů ve společnostech

Dagmar Zweschperová

Právní Ochrana Majetku


Komu je produkt P.O.M. Business určen?

 • Všem, kteří chtějí chránit svůj movitý, ale především nemovitý majetek před dopady nejčastějších rizik (např. dluhy jednoho z manželů, podnikání vlastních dětí, podvody);
 • Všem, kteří vlastní podíl v obchodní společnosti a chtějí jej chránit před spory mezi společníky, dědici a dalšími riziky;
 • Všem, kteří řeší otázky nástupnictví ve svých společnostech (např. vhodný způsob předání společnosti další generaci);
 • Jednatelům, členům představenstva a dalším osobám ve statutárních funkcích, kteří mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře;
 • Osobám se zvláštní osobní profesní odpovědností (architekti, projektanti);
 • Všem, kteří chtějí mít pořádek ve svých věcech a nechtějí případně zkomplikovat život pozůstalým;
 • Manželům (ošetření společného jmění manželů, plánovaný rozvod);
 • Rodinám s dětmi

>>>

Co dostanete v ceně?

Individualizované doporučení  – Desatero, jehož součástí je:

 • analýza Vaší aktuální situace a vybraných nejčastějších rizik pro Váš osobní a rodinný majetek (včetně dědictví) a rizik spojených s vlastnictvím podílů ve společnostech (včetně vztahů mezi společníky), a to v rozsahu až 4 nemovitostí a podílů ve 3 různých společnostech a dalšího movitého majetku (možnost rozšíření o 10 000 Kč za každou další nemovitost či podíl v další společnosti)
 • individualizovaný přehled rad a doporučení, jak vybraným rizikům efektivně předcházet a preventivně tak Váš majetek chránit

Rozsah Desatera je podle konkrétní situace klienta zpravidla 15 až 30 stránek a každé doporučení na uvedené riziko obsahuje konkrétní návrh řešení včetně cenové nabídky.

I pokud se nerozhodnete hned všechna doporučení Desatera implementovat, získáte přehled o své aktuální situaci a budete vědět, kde jsou Vaše slabá místa.

>>>

Jak to bude probíhat?

Po objednání a uhrazení služby vyplníte náš krátký anonymní dotazník, který Vám obratem zašleme. Budete-li potřebovat poradit s vyplněním nebo Vám nebude něco jasné, rádi Vám po domluvě pomůžeme osobně či po telefonu.

Do 7-15 pracovních dnů od obdržení vyplněného dotazníku pro Vás na jeho základě zpracujeme individualizované Desatero, které Vám pošleme na Váš e-mail či doručíme jinou dohodnutou formou.

Až se seznámíte s obsahem Desatera, sami rozhodnete, která opatření a jak implementovat. S přípravou konkrétních řešení Vám rádi pomůžeme a vše za Vás zajistíme tzv. na klíč, bez byrokracie a z jednoho místa. Vždy však budete mít jasný přehled o aktuálně platné právní úpravě, která se týká Vašeho konkrétního případu a situace.

>>>

Rizika ohrožující Váš majetek a dispozici s ním: 

 • spory mezi společníky / akcionáři
 • rozdělení obchodního podílu mezi více dědiců a paralyzování společnosti jejich následnými neshodami
 • podvodné, lstivé či závistivé jednání třetích osob
 • spory v rodině
 • spory mezi spoluvlastníky nemovitosti
 • rozvod
 • podnikání / podnikání manžela / dětí
 • dluhy manžela / dětí
 • odpovědnost za péči řádného hospodáře při výkonu funkce člena statutárního orgánu
 • profesní odpovědnost
 • dědické spory
 • opomenutí majetku v dědickém řízení (např. digitální dědictví)
 • správa majetku po dobu dědického řízení
 • dědictví bez závěti dle pravidel zákonné posloupnosti

>>>

Cena: 

89 000 Kč

Objednat produkt