Právní Ochrana Majetku

Navigace

P.O.M. Business - Péče o osobní majetek včetně podílů ve společnostech

P.O.M. Business - Péče o osobní majetek včetně podílů ve společnostech


Co dostanete v ceně?

Individualizované doporučení – Desatero, jehož součástí je:

  • analýza Vaší aktuální situace a vybraných nejčastějších rizik pro Váš osobní a rodinný majetek (včetně otázek dědictví), a to v rozsahu až 4 nemovitostí a dalšího movitého majetku (možnost rozšíření o 10 000 Kč za každou další nemovitost);
  • analýza Vaší aktuální situace a vybraných nejčastějších rizik spojených s vlastnictvím podílů ve společnostech (včetně vztahů mezi společníky), a to v rozsahu 3 podílů v různých společnostech (možnost rozšíření o 10 000 Kč za podíl v další společnosti);
  • individualizovaný přehled rad a doporučení, jak vybraným rizikům efektivně předcházet a preventivně tak Váš majetek chránit;
  • insolvenční test Vámi vybrané společnosti v ceně (možnost rozšíření o 15 000 Kč za další společnost).

 

Rozsah Desatera je podle konkrétní situace klienta zpravidla 15 až 30 stránek a každé doporučení na uvedené riziko obsahuje konkrétní návrh řešení včetně cenové nabídky.

Až se seznámíte s obsahem Desatera, sami rozhodnete, která opatření a jak implementovat.

>>>

Cena: 

89 000 Kč

Obsah produktu

Dědictví

Komplex

Business

Analýza majetkové a rodinné situace pro účely závěti v rozsahu až 4 nemovitostí ano ano ano
Analýza rizik pro Váš movitý i nemovitý majetek  v rozsahu až 4 nemovitostí x ano ano
Analýza rizik souvisejících s vlastnictvím podílů/akcií až ve 3 různých obchodních společnostech x x ano
Digitální aktiva ano ano ano
Insolvenční test pro 1 společnost x x ano
Objednat produkt