Právní Ochrana Majetku

Navigace

P.O.M. Komplex - Péče o osobní majetek a rodinu

P.O.M. Komplex - Péče o osobní majetek a rodinu


Co dostanete v ceně?

Individualizované doporučení – Desatero, jehož součástí je:

  • analýza Vaší aktuální situace a vybraných nejčastějších rizik pro Váš osobní a rodinný majetek (včetně otázek dědictví), a to v rozsahu až 4 nemovitostí a dalšího movitého majetku (možnost rozšíření o 10 000 Kč za každou další nemovitost);
  • individualizovaný přehled rad a doporučení, jak vybraným rizikům efektivně předcházet a preventivně tak Váš majetek chránit.

Rozsah Desatera je podle konkrétní situace klienta zpravidla 15 až 30 stránek a každé doporučení na uvedené riziko obsahuje konkrétní návrh řešení včetně cenové nabídky.

Až se seznámíte s obsahem Desatera, sami rozhodnete, která opatření a jak implementovat.

>>>

Cena:

49 000 Kč

Obsah produktu

Dědictví

Komplex

Business

Analýza majetkové a rodinné situace pro účely závěti v rozsahu až 4 nemovitostí ano ano ano
Analýza rizik pro Váš movitý i nemovitý majetek  v rozsahu až 4 nemovitostí x ano ano
Analýza rizik souvisejících s vlastnictvím podílů/akcií až ve 3 různých obchodních společnostech x x ano
Digitální aktiva ano ano ano
Insolvenční test pro 1 společnost x x ano
Objednat produkt