Právní Ochrana Majetku

Navigace

P.O.M. Dědictví - Péče o majetek a ochrana budoucí generace

P.O.M. Dědictví - Péče o majetek a ochrana budoucí generace


Co dostanete v ceně?

Individualizované doporučení  –  Desatero, jehož součástí je:

  • analýza Vaší aktuální rodinné a majetkové situace pro účely závěti či dědictví, a to v rozsahu až 4 nemovitostí a dalšího movitého majetku (možnost rozšíření o 7 500 Kč za každou další nemovitost);
  • individualizovaný přehled rad a doporučení ohledně bezpečného a efektivního rozdělení Vašeho majetku pro případ smrti.

P.O.M. Dědictví řeší i digitální majetek – jakékoliv online účty nebo účty v aplikacích, ke kterým si během života vytvořili registraci (e-shopy, online peněženky, účty sázkových kanceláří, účty s kryptoměnami, účty a pozice v multi-level marketingových společnostech či účty na sociálních sítích apod.).

Digitální majetek bývá často zcela opomíjen. Nejen že jej notáři zpravidla nezohledňují a aktivně nevyhledávají v rámci dědického řízení, často ani sami klienti ještě za života nemají o takovém majetku přesný přehled.  Pomůžeme Vám proto Váš digitální majetek vyhledat a zajistíme, aby žádný z Vašich klíčových účtů nebyl při dědictví opomenut.

Rozsah Desatera je podle konkrétní situace klienta zpravidla 8 až 15 stránek a každé doporučení na uvedené riziko obsahuje konkrétní návrh řešení včetně cenové nabídky.

Až se seznámíte s obsahem Desatera, sami rozhodnete, která opatření a jak implementovat.

>>>

Cena:

29 000 Kč

Obsah produktu

Dědictví

Komplex

Business

Analýza majetkové a rodinné situace pro účely závěti v rozsahu až 4 nemovitostí ano ano ano
Analýza rizik pro Váš movitý i nemovitý majetek  v rozsahu až 4 nemovitostí x ano ano
Analýza rizik souvisejících s vlastnictvím podílů/akcií až ve 3 různých obchodních společnostech x x ano
Digitální aktiva ano ano ano
Insolvenční test pro 1 společnost x x ano
Objednat produkt