Právní Ochrana Majetku

Navigace

P.O.M. Dědictví a digitální aktiva - Péče o majetek a ochrana budoucí generace

P.O.M. Dědictví a digitální aktiva - Péče o majetek a ochrana budoucí generace

Dagmar Zweschperová

Právní Ochrana Majetku


Komu je produkt P.O.M. Dědictví a digitální aktiva určen?

 • Všem, kteří mají jakýkoliv majetek (nemovitosti, auta, obrazy, cenné papíry, peníze na účtu);
 • Především pak všem, kteří vlastní jakýkoliv digitální majetek – jakékoliv online účty nebo účty v aplikacích, ke kterým si během života vytvořili registraci (e-shopy, online peněženky, účty sázkových kanceláří, účty s kryptoměnami, účty a pozice v multi-level marketingových společnostech či účty na sociálních sítích apod.).
 • Všem, kteří chtějí mít pořádek ve svých věcech a nechtějí případně zkomplikovat život pozůstalým;
 • Rodinám s dětmi.

>>>

Co dostanete v ceně?

Individualizované doporučení  –  Desatero, jehož součástí je:

 • analýza Vaší aktuální rodinné a majetkové situace pro účely závěti či dědictví, a to v rozsahu až 4 nemovitostí a dalšího movitého majetku včetně možných digitálních aktiv (možnost rozšíření o 7 500 Kč za každou další nemovitost)
 • individualizovaný přehled rad a doporučení ohledně bezpečného a efektivního rozdělení Vašeho majetku pro případ smrti.

Rozsah Desatera je podle konkrétní situace klienta zpravidla 8 až 15 stránek a každé doporučení na uvedené riziko obsahuje konkrétní návrh řešení včetně cenové nabídky.

I pokud se nerozhodnete hned všechna doporučení Desatera implementovat, získáte přehled o své aktuální situaci a budete vědět, kde jsou Vaše slabá místa.

>>>

Jak to bude probíhat?

Po objednání a uhrazení základního produktu vyplníte náš krátký anonymní dotazník, který Vám obratem zašleme. Budete-li potřebovat poradit s vyplněním nebo Vám nebude něco jasné, rádi Vám po domluvě pomůžeme.

Do 7-15 pracovních dnů od obdržení vyplněného dotazníku pro Vás na jeho základě zpracujeme individualizované Desatero, které Vám pošleme na Váš e-mail či doručíme jinou dohodnutou formou.

Až se seznámíte s obsahem Desatera, sami rozhodnete, která opatření a jak následně implementovat. S přípravou konkrétních řešení Vám rádi pomůžeme a vše za Vás zajistíme tzv. na klíč, bez byrokracie a z jednoho místa. Vždy však budete mít jasný přehled o aktuálně platné právní úpravě, která se týká Vašeho konkrétního případu a situace.

>>>

Proč se obrátit nejdříve na nás, než půjdete k notáři?

Zhodnotíme Vaši situaci komplexně (vztahy v rodině, majetek) a upozorníme Vás na specifická rizika, kterým je třeba při rozvrhování dědictví předejít. Vše Vám pečlivě a v klidu vysvětlíme. V případě zájmu pro Vás navrhneme i konkrétní řešení závěti a s notářem vše vykomunikujeme za Vás tak, že k němu již půjdete jen podepsat Vámi schválenou závěť.

Notář zpravidla nedokáže věnovat klientovi neomezeně času, proto v rámci právní ochrany majetku doporučujeme, aby k němu klient přišel již řádně připraven a měl komplexní představu o veškerém svém majetku a pořízení pro případ smrti.

Digitální majetek také bývá často zcela opomíjen. Nejen že jej notáři zpravidla nezohledňují a aktivně nevyhledávají v rámci dědického řízení, často ani sami klienti ještě za života nemají o takovém majetku přesný přehled.  Pomůžeme Vám proto Váš digitální majetek vyhledat a zajistíme, aby žádný z Vašich klíčových účtů nebyl při dědictví opomenut.

>>>

Rizika ohrožující Váš majetek i pro budoucí generace:

 • dědické spory
 • spory při společné správě nově zděděného majetku
 • opomenutí zahrnutí majetku do pozůstalosti v dědickém řízení (např. digitálních aktiv, o nichž dědicové neví)
 • nemožnost přístupu dědiců k majetku (např. účty s kryptoměnami)
 • veřejná dostupnost účtů, Vašich soukromých údajů či fotek na sociálních sítích i po Vaší smrti
 • správa majetku po dobu dědického řízení
 • dědictví bez závěti dle pravidel zákonné posloupnosti
 • propadnutí majetku státu

>>>

Cena:

29 000 Kč

Objednat produkt