Právní Ochrana Majetku

Navigace

Obavy z rozvodu

Obavy z rozvodu


Zamezte zbytečným sporům a dalším hádkám v případě rozvodu, který je náročný už sám o sobě. Určete předem, co se stane se společným majetkem.

Tuto situaci řeší úprava společného jmění manželů, díky které stanovíte:

•  Co komu zůstane, pokud se zítra rozvedeme?
•  Může manžel při rozvodu vysoudit moje auto?
•  Jak mě mohou ohrozit manželovy dluhy z podnikání?
•  Bude mít manželka i po rozvodu nárok na polovinu mojí firmy?

Myslete na budoucnost svou i svých dětí a mějte ošetřeny majetkové poměry mezi manželi. Společné jmění manželů můžete upravit kdykoli v průběhu manželství.

Obraťte se na nás pro rozbor situace a navržení ochrany vašeho majetku pro případ rozvodu.

Konzultace zdarma