Právní Ochrana Majetku

Navigace

Insolvenční test

Insolvenční test

Michaela Rubickova


Víte, zda-li je firma, kterou spravujete zdravá?

Komu je určeno:

Manažeři a členové statutárních orgánů (jednatelé, členové představenstva, statutární ředitel apod.)

 

O co se jedná:

Jde o rychlé posouzení solventnosti firmy z pohledu Insolvenčního zákona. V případě, že společnost vykazuje buď nedostatečnou solventnost, nebo se k tomuto stavu blíží, je nutné posuzovat zejména splácení jejích závazků a jednání, kterými nakládá se svým majetkem (prodej, darování, postoupení apod.), z pohledu omezení stanovených v Insolvenčním zákoně.

Insolvenční test rovněž slouží k prokázání, že výše uvedené kroky v době, kdy byly učiněny, těmto omezením nepodléhaly, a jsou tak nezpochybnitelné.

Insolvenční test je platný 30 dnů, nenastane-li nějaká podstatná změna okolností (například mimořádná/předčasná splatnost závazků společnosti). Jeho kvalita je závislá na kvalitě, správnosti, úplnosti a pravdivosti vstupních údajů.

Jak to bude probíhat:

Řekneme Vám, jaké informace nám máte poskytnout (zejména údaje z rozvahy a výsledovky doplněné o splatné závazky).

Vy nám dodáte vše potřebné.

Následně Vám zanalyzujeme, jestli spravujete zdravou společnost. 

Čemu zabráníte:

Pakliže Vám řekneme, že spravujete zdravou společnost, můžete si být jistí, že se nedopustíte upřednostňování či krácení věřitelů nebo jiných chybných kroků zejména v případě prodeje majetku, postupování pohledávek či výplatě dividend.

Zeptejte se svých auditorů, zda-li vám dělají pravidelně insolvenční analýzu, případně nás kontaktujte.

Insolvenční test

 

Referenční příběh

Manželčino podnikání přivedlo ke krachu celou rodinu

Objednejte si naše Desatero