Právní Ochrana Majetku

Navigace

Chystám se koupit nemovitost

Chystám se koupit nemovitost


Znáte rizika spojená s nabytím nemovitosti?

  • Víte, že spory mezi spoluvlastníky nemovitosti často končí u soudu?
  • Znáte základní pravidla pro nabytí nemovitosti?
  • Co se může stát s vaší nemovitostí, když ztratíte občanku?
  • Víte, jak ochránit nemovitost před dluhy a exekucí? 

Společným jmenovatelem těchto situací je vlastnictví. Je s ním spojena řada rizik, kterým lze efektivně předcházet.

Víte, jak správně vlastnit?

Poradíme vám, zda vámi nabývanou nemovitost vlastnit v SJM, ve výlučném vlastnictví vás nebo vaší ženy či Vašich dětí, ve spoluvlastnictví, prostřednictvím společnosti nebo ve svěřenském fondu a zda ji zatížit s předkupním právem, věcným břemenem či jinými omezeními při výkonu vlastnického práva.

K nezávazné objednávce