Právní Ochrana Majetku

Navigace

Předmanželská smlouva není jen pro případ rozvodu, hodí se i zamilovaným párům
Přejít na všechny články

Předmanželská smlouva není jen pro případ rozvodu, hodí se i zamilovaným párům

Michaela Rubickova

Další články autora

Tisková zpráva, Praha, 10. února 2020 – Blížící se svátek sv. Valentýna je zejména v anglosaském světě populárním svátkem zamilovaných. Potvrzením společné lásky pak často bývá svatba, která ale má na právní ochranu majetku zásadní vliv. Uvědomuje si to stále více párů i u nás – za loňský rok sepsalo smlouvu o manželském majetkovém režimu rekordních téměř 11 tisíc párů, což odpovídá asi pětině všech uzavíraných manželství. Výhoda těchto smluv se přitom nemusí ukázat jen u rozvodu – právní ochrana majetku pomůže například i v případě, kdy jeden z manželů podniká.

„Takzvané předmanželské smlouvy jsou často vnímány jako projev nedůvěry mezi partnery. Je ale třeba se na ně dívat jako na nástroj uspořádání majetkových vztahů, který může pomoci ochránit majetek obou stran. Kromě obvyklého případu rozpadu manželství pomohou zejména v případě, kdy jeden z manželů podniká. Právě v takovém případě je vyřešení právní ochrany majetku v rámci společného jmění manželů naprosto zásadní,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Správné vyřešení právní problematiky související s úpravou společného jmění manželů ale není jednoduché a mnoho párů řeší tzv. předmanželské smlouvy nedostatečně. „Velmi často se stává, že zájemci o tyto smlouvy mají vyšší očekávání, než které jim současná právní úprava poskytuje. Tento problém se pak obvykle ukáže v případech, kdy se jeden z manželů dostane do dluhů a exekucí je ohrožen i majetek ve výlučném vlastnictví druhého manžela. K právní ochraně majetku je tak třeba přistupovat zodpovědně a řešit ji komplexně,“ dodává advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Konkrétním případem je příběh pana Jiřího P., který než začal podnikat ve stavebnictví, tak s manželkou u notáře sepsali dohodu o zúžení společného jmění manželů. Podle této dohody byl rodinný dům a investiční byt napsán na manželku Pavlínu – to mělo zajistit, aby v případě jeho krachu nepřišli o střechu nad hlavou.

Po čtyřech úspěšných letech podnikání získal pan Jiří P. nového velkého klienta. Ze začátku fungovala spolupráce hladce, ale pak klient objednal práce a zboží v hodnotě 15 milionů a ty po dodání nezaplatil. Pan Jiří P. zbankrotoval, přičemž jeho dluhy vymáhal exekutor. Manželé zjistili, že jim zúžení společného jmění nepomohlo. Soud si vyložil úpravu obsaženou v novém občanském zákoníku odlišně a k zúžení společného jmění manželů nepřihlédl. Exekutor prodal v dražbě i nemovitosti, které byly napsány na manželku. Oba manželé tak skončili bez majetku. „Zodpovědné řešení právní ochrany majetku není pouze o zúžení společného jmění manželů a dalších dílčích krocích. Této situaci by zabránilo, pokud by se vše řešilo komplexně. Začít by se mělo s celkovou analýzou majetkové situace a podle ní navrhnout a připravit skutečně funkční právní ochranu majetku ve více rovinách,“ uzavírá advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Objednejte si naše Desatero