Právní Ochrana Majetku

Navigace

Pojištění vás ochrání před vším, kromě výluk
Přejít na všechny články

Pojištění vás ochrání před vším, kromě výluk

Michaela Rubickova

Další články autora

Další ze seriálu "Osvědčené pravdy" z Právní Ochrany Majetku.

Výluky z pojištění jsou takové události a rizika, která nepatří do pojistného krytí. Samy pojišťovny si vyhradí seznam případů, ve kterých vám škodu neuhradí. Problematika výluk je individuální pro jednotlivé produkty (příp. se dá překonat dohodou při zvýšení pojistného) a vždy záleží na konkrétní pojišťovně, resp. jejích pojistných podmínkách, ve kterých jsou výluky uvedeny.

Mnohé pojišťovny mají různá omezení či úplné výluky (na válečné události, povstání, teroristické akty, stávky, jaderné nehody, ale i epidemie atp.). Jednou ze zákonem stanovených výluk je i výluka z životního pojištění, kdy pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě sebevraždy pojištěného. Za předpokladu, že pojištění trvalo méně než 2 roky před sebevraždou. Při naplnění těchto výluk k vyplacení pojistného zpravidla nedojde.

Příkladem může být nedávná pandemie koronaviru. Když vláda rozhodla o uzavření vybraných provozů (např. restaurací, kaváren, škol atp.) docházelo k výpadkům příjmu podnikatelů z důvodu přerušení provozu v důsledku úředního rozhodnutí (usnesení vlády), většina tuzemských pojišťoven toto zpravidla neodškodňovala.

Zajímavou výjimku si vymínil All England Lawn Tennis Club pro svůj grandslam ve Wimbledonu. Ten je totiž pojištěn i pro případ svého zrušení z důvodu celosvětové pandemie. Prozatím jsou však pionýry v této oblasti, žádný jiný z grandslamů takové pojištění nemá. Mělo by jim být vyplaceno pojistné plnění v přibližné výši 100 milionů liber (cca. 3 miliardy Kč).

Konkrétní pojistné podmínky mohou skrývat i jiná rizika. Doporučujeme proto vždy zkontrolovat pojistné podmínky (nejen ve smlouvě, ale i ty všeobecné a zvláštní), zda a jaké výluky stanoví.

Objednejte si naše Desatero