Právní Ochrana Majetku

Navigace

Podvody s nemovitostmi
Přejít na všechny články

Podvody s nemovitostmi

Michaela Rubickova

Další články autora

V poslední době lze sledovat nárůst podvodů týkajících se nemovitostí, a to přímo i „krádeží“ (podvodník dosáhne podvodem změny vlastníka zapsaného v katastru nemovitostí).

V důsledku shody několika skutečností není krádež nemovitosti nijak složitým zločinem. Mezi skutečnosti usnadňující takové činy patří třeba to, že:

  • Úředník na katastru nemá prostředky k prozkoumání pravosti předkládaných písemností.
  • Jediným právoplatným dokladem o vlastnictví nemovitosti je zápis v katastru (pokud mu vlastník nevěnuje pozornost, umožní tím realizaci podvodu).
  • Katastr není povinen sdělit vlastníkovi, že s jeho nemovitostí je nakládáno.
  • Osoba, která koupí od nevlastníka nemovitost v dobré víře, že není kradená, stává se jejím majitelem.

V mnoha případech se podvodníkům daří využívat pravidla obsažená v právních předpisech určená na ochranu kupujících nemovitostí. Zásadní je přitom pravidlo, podle kterého kupující, který nemá zlý úmysl, je chráněn v případě, že nemovitost kupuje od někoho, komu nepatří. Dobrý či zlý úmysl se však v praxi velmi těžko dokazuje.

Jaké nástroje využívají podvodníci ke krádeži nemovitosti?

  • padělané občanské průkazy
  • falešné kupní smlouvy
  • falešné plné moci
  • nepravá notářská osvědčení
  • padělané podpisy, padělaná razítka

Zdroj: https://www.strazcekatastru.cz/podvody-s-nemovitostmi/

Objednejte si naše Desatero