Právní Ochrana Majetku

Navigace

Nemovitost nemá být vlastněná více než 1 vlastníkem
Přejít na všechny články

Nemovitost nemá být vlastněná více než 1 vlastníkem

Michaela Rubickova

Další články autora

Další ze seriálu "Osvědčené pravdy" z Právní Ochrany Majetku.

O spoluvlastnictví hovoříme v případech, kdy věc (např. nemovitost – byt, rodinný dům, pozemek) není ve výlučném vlastnictví jen a pouze jednoho vlastníka. Taková situace nastává jednáním budoucích spoluvlastníků, ale často také v důsledku úmrtí člověka. Tehdy jeho dědicové vstupují do role spoluvlastníků tím, že dědí podíl (část) nemovitosti.

Výlučný vlastník se svým vlastnictvím může v mezích stanovených právním řádem nakládat libovolně. Zatímco spoluvlastník je omezen právy každého dalšího spoluvlastníka věci.

Při spoluvlastnictví se v případě jakéhokoliv rozhodování o nakládání se společnou věcí musí spoluvlastníci dohodnout v závislosti na velikosti svých podílů. O běžné správě rozhodují většinou hlasů (ty odpovídají velikosti jejich podílů). Při rozhodování významných záležitostí (např. týkajících se zlepšení stavu nemovitosti či změny způsobu jejího užívání) je pak potřeba 2/3 hlasů. Ve výjimečných případech (zatížení společné věci, dlouhodobé omezení práv spoluvlastníků) je pak dokonce vyžadována jednomyslnost spoluvlastníků.

V těchto většinách se pak skrývá velké riziko! A to, že se spoluvlastníci na správě nemovitosti nedohodnou. Např. budete-li jedním ze tří spoluvlastníků nemovitosti (kdy podíly budou stejné, každý s 1/3) a budete mít v úmyslu tuto nemovitosti pronajímat, ostatní spoluvlastníci Vás jednoduše zablokují.

Dalším rizikem je i tzv. solidarita spoluvlastníků. Přestože o správě a nakládání s nemovitostí rozhodujete zpravidla většinou hlasů, z právních jednání jste pak jako spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Věřitel má dokonce právo svou pohledávku vymáhat po kterémkoli z vás. Může tak docházet k situacím, kdy například většinoví spoluvlastníci odhlasují modernizaci domu (2/3 většinou hlasů). Její náklady pak ale budou hradit všichni spoluvlastníci. I ti, kteří s modernizací nesouhlasili.

Posledně je pak rizikové i případné zrušení spoluvlastnictví nebo rozdělení společné věci, pokud se spoluvlastníci nedohodnou. Což se často stává. V takovém případě rozhodne soud na návrh některého ze spoluvlastníků.

Objednejte si naše Desatero