Právní Ochrana Majetku

Navigace

Manželství bez předmanželské smlouvy je sázka o polovinu majetku, že spolu zůstanete navěky
Přejít na všechny články

Manželství bez předmanželské smlouvy je sázka o polovinu majetku, že spolu zůstanete navěky

Michaela Rubickova

Další články autora

Další ze seriálu "Osvědčené pravdy" z Právní Ochrany Majetku.

Pozor, uzavřením manželství vzniká mezi manželi ze zákona tzv. společné jmění manželů (SJM), na kterém mají manželé při jeho vypořádání stejný podíl (byť tento je korigován dalšími pravidly – pro vnosy, podílení se na domácnosti atd.).

Práva a povinnosti spojené se SJM náleží oběma manželům společně a nerozdílně. Oba manželé jsou z právních jednání týkajících se SJM zavázáni a oprávněni společně a nerozdílně. U řady z nich je také nezbytný souhlas obou manželů (např. v záležitostech, které nelze považovat za běžné).

Součástí SJM není to, co jeden z manželů nabyl před uzavřením manželstvím, ale upozorňujeme, že zisk z takového majetku do SJM již připadá (např. nájemné z výlučně vlastněného bytu).

Snoubenci se však ještě před svatbou mohou dohodnout na uzavření smlouvy, čímž vznik SJM mezi sebou vyloučí. Každý pak bude i nadále výlučným vlastníkem svého jmění. Smlouva musí mít formu veřejné listiny (notářského zápisu).

Předmanželskou smlouvu je dobré uzavřít především tam, kde jeden ze snoubenců vlastní významný majetek, má výrazně vyšší příjmy nebo naopak závazky. Anebo v případech, kdy jeden ze snoubenců podniká či existuje podezření na jeho nedořešenou finanční minulost. Např. pokud jeden z manželů podniká, je s tímto spojeno určité finanční riziko. Předmanželskou smlouvou se ošetří, že druhý z manželů a jejich rodina toto riziko neponesou.   

Předmanželské smlouvy mohou vznikat v několika režimech:

  • v režimu oddělených jmění (nedojde ke vzniku SJM, zůstanou zachována výlučná vlastnictví obou manželů),
  • zúžení SJM (určitá věc, která by se po uzavření sňatku stala součástí SJM, se jeho součástí nestane),
  • rozšíření společného jmění (naopak věc, která by se zpravidla po uzavření manželství součástí SJM nestala, bude v SJM).
Objednejte si naše Desatero