Právní Ochrana Majetku

Navigace

Jednatel nekontroloval druhého jednatele, teď musí nahradit miliony!
Přejít na všechny články

Jednatel nekontroloval druhého jednatele, teď musí nahradit miliony!

Michaela Rubickova

Další články autora

Usnesení NS ČR sp. zn. 27 Cdo 844/2018 ze dne 18.9.2019

Společnost s ručením omezením měla dva jednatele. Jeden z jednatelů vybíral peníze z bankovního účtu společnosti pro svou vlastní potřebu. Druhý, „nevinný“ jednatel odhalil jeho počínání příliš pozdě. Škoda byla trestním soudem vyčíslena na 2 878 361 Kč a první jednatel byl shledán vinným ze zpronevěry.

Společnost se následně dostala do insolvence. Insolvenční správce zažaloval oba jednatele o náhradu škody. Soud prvního stupně rozhodl, že oba jednatelé jsou povinni zaplatit škodu ve výši 2 879 361 Kč (vč. úroku z prodlení) společně a nerozdílně.

Odvolací soud a následně i Nejvyšší soud jeho rozhodnutí potvrdily.

„Nevinný“ jednatel porušil svou povinnost vykonávat funkci s péčí řádného hospodáře. Nenastavil totiž žádné kontrolní mechanismy a neprováděl žádnou kontrolu správy a řízení společnosti. Podle soudů měl projevovat alespoň minimální zájem o správu a řízení společnosti, stačilo by přitom pouhé nahlédnutí do výpisu z bankovního účtu společnosti. Proto je i on povinen nahradit způsobenou škodu.

Partner AK-PS Pavel Strnad upozorňuje: „Mnoho lidí si neuvědomuje rizika spojená s účastí v orgánech obchodních společností. Bohužel se i v naší praxi setkáváme s případy, kdy následkem nepovedeného byznysu byl závažně zasažen i soukromý majetek. Toto soudní rozhodnutí zdůrazňuje, že i ti, kteří svou funkci vykonávají jen formálně nebo bez dostatečné kontroly a péče, budou neomezeně odpovědni spolu s ostatními i trestně jednajícími členy orgánu. Proto je zásadní, jak je tato funkce vykonávána. Vždy je třeba jednat informovaně, využít dostupné zdroje a mít nastavené kontrolní mechanismy mezi jednotlivými členy orgánu, a to i když se jedná o samostatně jednající jednatele. Jinak může být náhrada škody požadována i po vás. Tyto otázky stejně jako další možností ochrany s vámi rádi probereme v rámci Právní Ochrany Majetku – P.O.M., která posílí ochranu vašeho soukromého majetku a hodnot i proti rizikům, spojeným s vaším podnikáním.“

Objednejte si naše Desatero