Právní Ochrana Majetku

Navigace

8.	Notář a jiné zapojené osoby v dědickém řízení – jakou mají úlohu a s čím Vám mohou pomoci
Přejít na všechny články

8. Notář a jiné zapojené osoby v dědickém řízení – jakou mají úlohu a s čím Vám mohou pomoci

Michaela Rubickova

Další články autora

Na příběhu pana Rolanda postupně procházíme dědickými instituty.

Notář je expert soukromého práva pověřený výkonem notářského úřadu. Kromě toho, že sepisuje a ověřuje různé listiny, provádí úschovy, sepisuje také závěti a jiná pořízení pro případ smrti, které eviduje a ukládá.

Závěť si sice můžete sepsat každý sám doma, ale notářem sepsaná závěť poskytuje vyšší jistotu bezproblémového naplnění Vaší vůle. Zmenší se riziko zpochybnění závěti po formální stránce (např. kvůli pravosti podpisu, manipulaci svědka). Její uložení u notáře pak předchází její ztrátě nebo zničení.

K notáři doporučujeme přijít již s určitou představou, co by měla poslední vůle obsahovat, případně jaké instituty k tomu využít. Nejste-li si jisti, obraťte se na Právní Ochranu Majetku s.r.o. Pomůžeme Vám najít vhodné řešení.

Další roli zastává notář v řízení o pozůstalosti, kde působí jako nestranný „průvodce“ pozůstalých a zástupce státní moci. Po smrti zůstavitele je okresní soud v místě zůstavitelova bydliště kontaktován matričním úřadem, který vystavil úmrtní list, a dojde k zahájení řízení o pozůstalosti. Toto řízení vede z pověření soudu právě notář jako tzv. soudní komisař.

Pokud nechcete nebo se nemůžete osobně zúčastnit řízení, můžete se nechat zastoupit advokátem nebo i jinou osobou, které udělíte plnou moc.

Dohled nad plněním zůstavitelovy vůle a nad řádnou správou majetku, který je součástí pozůstalosti pak provádějí vykonavatel závěti a správce pozůstalosti (o nich podrobněji v následujících příspěvcích).

Příběh: Roland si byl moc dobře vědom, že jeho rodinná situace je složitá. Žije s partnerkou, se kterou nejsou manželé, má dvě nezletilé děti, a ještě o mnoho staršího již zletilého syna, se kterým ale nemá ideální vztahy. A svůj majetek taky nepovažuje zrovna za zanedbatelný. Rozhodl se tak vyhledat notáře, se kterým by sepsal svou závěť.

Zadání bylo na první pohled jednoduché, partnerka Sabina by měla také dědit a syn Servác se rozhodně nesmí stát spoluvlastníkem čehokoliv s ostatními dědici. Pak se ale věc začala zamotávat…co ochrana nepominutelných dědiců? Jaké máte jmění? Máte dluhy? Podnikáte? Kolik máte nemovitostí a mají stejnou cenu? Otázek bylo mnoho, notář jej tak poslal se zamotanou hlavou domů, ať si to rozmyslí a přijde příště.

Roland se pak nad pivem se svým trápením svěřil kamarádovi Bohoušovi. Ten měl hned radu: „Já to řešil asi půl roku zpátky, nakonec mi pomohli v Právní Ochraně Majetku. Celé to se mnou prošli, v klidu vysvětlili, jak to chodí a jaká pravidla je nutné respektovat. Pomohli mi pak i s textem závěti a návštěvou u notáře.“ 

Objednejte si naše Desatero