Právní Ochrana Majetku

Navigace

3.	Dědická nezpůsobilost – dědicem se nestanete, pokud se budete chovat nevhodně vůči zůstaviteli
Přejít na všechny články

3. Dědická nezpůsobilost – dědicem se nestanete, pokud se budete chovat nevhodně vůči zůstaviteli

Michaela Rubickova

Další články autora

Na rodině pana Rolanda R. Vám v tomto seriálu ukazujeme, jak fungují vybrané instituty dědického práva v praxi. Pan Roland je úspěšný podnikatel. Žije se svou partnerkou (paní Sabina) a svými dvěma dětmi ve věku osmi (Alois) a pěti (Žofie) let. K tomu má pan Roland ještě jedno již zletilé dítě (Servác) z předchozího chladného vztahu, se kterým ale neudržuje žádné, ani vlažné styky. Pan Roland není ženat. Pan Roland prozatím neměl sepsanou žádnou závěť ani uzavřenou dědickou smlouvu.

Jedním z předpokladů dědění je existence způsobilého dědice. Dědickou nezpůsobilost vyvolává spáchání takového činu vůči zůstaviteli, že by se jevilo jako nemorální či nespravedlivé, kdyby měla daná osoba dědictví nabýt.

Občanský zákoník za takové jednání považuje spáchání úmyslného trestného činu proti zůstaviteli (i proti jeho předku, potomku nebo manželu). Stejné účinky má i dědicův zavrženíhodný čin vůči zůstavitelově poslední vůli, např. tím, že poslední vůli zfalšuje, zničí nebo k jejímu sepsání zůstavitele donutí. Zůstavitel mu však i takové jednání může výslovně prominout. Poslední vůlí je v tomto případě myšlena nejen závěť, ale také např. dědická smlouva, dovětek nebo prohlášení o vydědění. Důvodem nezpůsobilosti je i domácí násilí mezi manželi (za podmínky že již probíhá řízení o rozvod, jehož příčinou bylo právě domácí násilí) a zbavení rodičovské odpovědnosti pro její vážné zanedbávání.

Nezpůsobilý dědic nemůže nabýt dědictví, a to ani povinný díl, na který by měl nárok jako nepominutelný dědic. Na rozdíl od vydědění není k prohlášení nezpůsobilosti třeba aktivního jednání zůstavitele, může dokonce nastat i bez jeho vědomí.

Příběh: Pan Roland již několik měsíců ležel s vážnou nemocí na lůžku. Již cítil, že může být blízko smrti. Požádal tak svou partnerku Sabinu, aby zajistila právní pomoc a svědky potřebné pro sepsání poslední vůle. Ta ovšem moc dobře věděla, že její partner již před několika lety závěť sepsal, a to v celém rozsahu pozůstalosti v její prospěch. tak žádný důvod, proč by měla volat advokátovi. Ještě by se Roland rozmyslel a část majetku zůstavil svému prvorozenému synu Serváci…tak to ani náhodou. Po brzké smrti pana Rolanda se ale podařilo Sabinu a její jednání díky výpovědi ošetřovatelky, že Roland těsně před smrtí ještě odeslal WhatsApp zprávu žádající přítomnost notáře, odhalit, a ona se tak stala nezpůsobilým dědicem. Při rozdělení pozůstalosti po Rolandovi se pak postupovalo podle zákona, a tak každé z jeho dětí získalo její jednu třetinu.

Alternativní Příběh: Pan Roland měl kamaráda Oldřicha. Tomu se ve své závěti rozhodl zůstavit dva své obrazy od Karla Čapka, protože věděl, že Oldřich je jeho velkým obdivovatelem. Jak se ale ukázalo, Oldřich nebyl vášnivým milovníkem umění, ale vášnivým falzifikátorem. A dva obrazy mu byly málo. Oldřich tak nelenil a „upravil“ závěť pana Rolanda, podle které mu nyní měla připadnout jeho veškerá umělecká sbírka. Na tento falzifikát se však přišlo a Oldřich byl vyloučen z dědění.

Objednejte si naše Desatero