Právní Ochrana Majetku

Navigace

25.	Svěřenský fond pro případ smrti – zajištění jednotné správy celého majetku i po smrti zůstavitele
Přejít na všechny články

25. Svěřenský fond pro případ smrti – zajištění jednotné správy celého majetku i po smrti zůstavitele

Michaela Rubickova

Další články autora

Občanský zákoník zavádí institut tzv. svěřenského fondu pro případ smrti (mortis causa). Zakladatel svěří vyčleněný majetek svěřenskému správci pořízením pro případ smrti (závětí, dědickou smlouvou nebo dovětkem). Svěřenský fond pak vznikne smrtí zůstavitele.

Ale prozatím tento institut přináší spíše nejasnosti a komplikace:

– Jaký je vztah mezi svěřenským fondem a pravidly dědického práva? Co z nich má přednost? Nenastane časová kolize s pravidly dědického práva a když ano, jak ji správně vyřešit?

– Lze zákonem chráněné dědice vyloučit pomocí svěřenského fondu?

– Má zakladatel svěřenského fondu dbát zákonné ochrany nepominutelných dědiců? Pokud nebude, neshledá soud jeho jednání jako obcházení zákona a jako takové neplatné a nepožívající právní ochrany?

– Může být následkem i právo nepominutelných dědiců požadovat po svěřenském správci peněžité vyrovnání? Zvlášť pokud jejich právo na povinný díl nebylo dostatečně nebo vůbec uspokojeno?

Na tyto otázky prozatím neexistují jednoznačné odpovědi. Ty přinese až soudní praxe za několik desítek let. Doporučujeme tak využívat jiná již osvědčená pravidla dědického práva, příp. zakládat svěřenský fond ještě za svého života.

Příběh: Pan Roland má dobrého kamaráda Bohouše, který žil dlouho v Americe. Protože má Roland významný majetek, svěřil se Bohoušovi, že neví, jak ho má rozdělit mezi své děti a že přeci je škoda všechno dělit. Bohouš mu začal vyprávět o Americe a o trustu. Že prý je to něco jako náš svěřenský fond.

Roland začal být zvědavý a sám zjišťoval, jak ten svěřenský fond funguje. Tady ale narazil. Zjevně je to ještě nepříliš vyzkoušený institut a na některé otázky prozatím nejsou odpovědi. Mohl by například vyloučit z role obmyšleného svého syna Serváce, i když má jinak právo na svůj povinný?

Roland tak pátral dál a zjistil, že lze využít i jiná řešení, která zajistí právní ochranu majetku a zamezí dělení majetku. V Právní Ochraně Majetku s.r.o. mu vysvětlili, že na rozdíl od svěřenského fondu jde o osvědčené právní instituty, které sestaví podle konkrétní životní situace klienta a zajistí tak ochranu a klid pro něj i jeho rodinu.  

Objednejte si naše Desatero