Právní Ochrana Majetku

Navigace

22.	Vydědění dědice – jak zajistit, aby nezdárný syn nedědil
Přejít na všechny články

22. Vydědění dědice – jak zajistit, aby nezdárný syn nedědil

Michaela Rubickova

Další články autora

V emočním rozpoložení často podmiňuje starý otec chování svých dětí tzv. "vyděděním". Je to však opravdu tak snadné?

Vyděděním dojde ke zbavení nepominutelného dědice jeho dědického práva nebo přinejmenším jeho zkrácení z části. Zůstavitel může vydědit jen a pouze své děti, příp. jejich potomky (vnuky, pravnuky atd.). Stejně tak i děti osvojené nebo dosud nenarozené.

K vydědění dochází jen ze zákonem stanovených důvodů, jejichž výčet je uzavřený (nelze jej rozšiřovat). Jejich odůvodněnost se pak posuzuje podle stavu ke dni smrti zůstavitele.  Zůstavitel tento důvod může, ale i nemusí ve svém prohlášení o vydědění uvést. Doporučuje se důvod neuvádět v těch případech, kdy je důvod vydědění zjevný a jeho uvedení v závěti by představovalo jen jeho další již nadbytečné zveřejňování. Těmito důvody jsou:

•  potomek neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,
•  potomek neprojevuje o zůstavitele opravdový zájem,
•  potomek byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze,
•  potomek vede trvale nezřízený život.

Tyto důvody jsou dány poměrně široce, je tak úkolem soudní praxe definovat jejich obsah.

Pokud v rámci řízení o pozůstalosti dojde ke sporu o vydědění některého z dědiců, je ten, jehož dědické právo se jeví jako slabší, odkázán notářem k uplatnění svého práva žalobou u soudu.

Je-li nepominutelný dědic platně vyděděn, on sám nedědí, ale na jeho místo mohou nastoupit jeho potomci. Ale ani tito nebudou dědit, jestliže v době smrti zůstavitele ještě žije vyděděný potomek. K vydědění dalších potomků pak musí existovat samostatné důvody (souvisejících s jejich vlastní osobou).

Příběh: Pan Roland měl kromě svých dvou nezletilých dětí ještě dospělého syna Serváce, se kterým neudržoval žádný kontakt, protože Servác nežije tak, jak by si jeho otec představoval. Před lety propadl alkoholu, měl problém s drogami a je závislý na herních automatech. Protože si pan Roland nepřeje, aby peníze z jeho pozůstalosti, které by Servácovi při dědickém řízení připadly, skončily v herních automatech, rozhodl se, že svého syna v rámci závěti vydědí, zbaví ho jeho práva na dědictví a veškerý jeho majetek se tak rozdělí pouze mezi jeho zbylé dvě děti.

Objednejte si naše Desatero