Právní Ochrana Majetku

Navigace

2.	Předpoklady dědění – podmínky, které je nutné splnit, aby dědictví přešlo na dědice
Přejít na všechny články

2. Předpoklady dědění – podmínky, které je nutné splnit, aby dědictví přešlo na dědice

Michaela Rubickova

Další články autora

Na rodině pana Rolanda R. Vám v tomto seriálu ukazujeme, jak fungují vybrané instituty dědického práva v praxi. Pan Roland je úspěšný podnikatel. Žije se svou partnerkou (paní Sabina) a svými dvěma dětmi ve věku osmi (Alois) a pěti (Žofie) let. K tomu má pan Roland ještě jedno již zletilé dítě (Servác) z předchozího chladného vztahu, se kterým ale neudržuje žádné, ani vlažné styky. Pan Roland není ženat. Pan Roland prozatím neměl sepsanou žádnou závěť ani uzavřenou dědickou smlouvu.

K přechodu pozůstalosti na dědice (tzv. dědění) dochází při splnění určitých právních předpokladů.

  1. Musí dojít ke smrti zůstavitele.
  2. Musí existovat pozůstalost (to, co bude děděno). Dědic nemůže přijmout majetek zůstavitele a zároveň odmítnout jeho dluhy, protože obojí rovnocenně tvoří součást.
  3. Musí existovat způsobilý dědic. Jeho nezpůsobilost vyvolá např. trestný čin proti zůstaviteli nebo zavrženíhodné jednání vůči jeho závěti (např. její zfalšování, úmyslné zničení).
  4. Musí být na základě čeho dědit. Tím jsou tzv. dědické tituly (tj. právní důvod, na jehož základě dochází k přechodu práv a povinností na dědice). Právní úprava předvídá v současnosti 3 dědické tituly – závěť, dědickou smlouvu a zákon. Ty mohou působit i vedle sebe.
  5. Dědic musí své dědictví přijmout.

Příběh: Pan Roland zůstavil ve své závěti podíl ve své společnosti svému synovi Servácovi. Ten se tak začal zúčastňovat valných hromad jako společník společnosti a vykonávat další práva společníka. Servác tak dal svým jednáním najevo, že chce dědictví přijmout.

Objednejte si naše Desatero