Právní Ochrana Majetku

Navigace

18.	Zákonná posloupnost – kdo dědí, když není závěť ani dědická smlouva
Přejít na všechny články

18. Zákonná posloupnost – kdo dědí, když není závěť ani dědická smlouva

Michaela Rubickova

Další články autora

Pan Roland předpokládal, že jeho partnerka Sabina je zabezpečená...

Pokud zůstavitel nezanechá závěť nebo dědickou smlouvu, bude pozůstalost rozdělena podle zákonných pravidel dědické posloupnosti. Zákon v těchto pravidlech stanoví, jaké osoby a jakým způsobem si rozdělí pozůstalost. Principem jsou tzv. dědické třídy a dělení pozůstalosti na díly (poměrné části).

Zůstavitel v tomto případě neprojevuje svou pravou vůli a dědicové se pak často dostávají do sporů o další nakládání s majetkem. Může tak dojít i k ohrožení majetkové situace pozůstalého partnera, rodičů a sourozenců nebo dětí, zejména pokud máte dětí více.

Ve stručnosti jsou pravidla zákonné posloupnosti následující:

1. třída dědiců: zůstavitelovy děti (příp. jejich děti) a jeho manžel, každý stejným dílem;

2. třída dědiců: pokud nedědí zůstavitelovi potomci, dědí manžel, zůstavitelovi rodiče a jeho spolužijící (typicky druh, družka), tito dědí stejným dílem, manžel však vždy nejméně ½ pozůstalosti;

3. třída dědiců: pokud nedědí manžel ani žádný z rodičů, dědí zůstavitelovi sourozenci (příp. jejich děti) a jeho spolužijící, každý stejným dílem;

4. třída dědiců: pokud nedědí žádný dědic z 3. třídy, dědí prarodiče zůstavitele, každý stejným dílem;

5. třída dědiců: pokud nedědí žádný dědic ze 4. třídy, dědí prarodiče rodičů zůstavitele;

6. třída dědiců: pokud nedědí žádný dědic z 5. třídy, dědí děti dětí sourozenců zůstavitele a děti prarodičů zůstavitele (příp. jejich děti), každý stejným dílem.

Příběh: Pan Roland před svou smrtí nesepsal závěť ani neuzavřel dědickou smlouvu. Proto byla jeho pozůstalost rozdělena podle zákonných pravidel. Při rozdělování pozůstalosti jako první na řadu přicházejí děti a manžel pozůstalého. Pan Roland manželku neměl, žil pouze s dlouholetou partnerkou Sabinou. Veškerý jeho majetek tedy připadl jeho třem dětem, mezi které byl rozdělen rovným dílem. Sama Sabina pak po jeho smrti zůstala bez prostředků, neboť s ní jako s dědicem zákon (má-li zůstavitel děti) nepočítá.  

Objednejte si naše Desatero