Právní Ochrana Majetku

Navigace

14.	Správce pozůstalosti a vykonavatel závěti – osoby, které zajistí řádnou správu majetku během dědického řízení a dohlédnou na naplnění zůstavitelovy vůle
Přejít na všechny články

14. Správce pozůstalosti a vykonavatel závěti – osoby, které zajistí řádnou správu majetku během dědického řízení a dohlédnou na naplnění zůstavitelovy vůle

Michaela Rubickova

Další články autora

Pokračujeme seriálem o dědických institutech na příkladu pana Ronalda.

Správcem pozůstalosti je fyzická či právnická osoba, kterou zůstavitel pověřil obstaráváním majetku tvořícího pozůstalost a záležitostí s ním spojených po dobu řízení o pozůstalosti. Zůstavitel může povolat správce pro celou pozůstalost či pouze pro její část. Zároveň stanoví i jeho povinnosti a zda, příp. jakým způsobem bude odměňován. Pro povolání správce je vyžadována forma veřejné listiny (notářský zápis).

Je možné povolat i několik správců majetku. Každému z nich ale musí být přidělena část majetku, kterou bude mít na starosti. Je nepřípustné, aby několik správců majetku spravovalo stejnou část.

Vykonavatele závěti povolává zůstavitel v závěti a určuje mu povinnosti a případnou odměnu. Vykonavatel je povoláván, aby se postaral o co nejpřesnější naplnění zůstavitelovy vůle, dohlíží na výkon dědictví a hájí platnost závěti. Pokud je zároveň povolán i správce pozůstalosti, uděluje mu vykonavatel pokyny, kterými se musí řídit. V případě, že správce pozůstalosti povolán není, správa pozůstalosti náleží vykonavateli závěti.

 

Příběh: Pan Roland se rozhodl v závěti stanovit, že jeho děti Alois a Žofie získají z jeho pozůstalosti každý po 2 mil Kč, ale pouze pokud úspěšně dokončí vysokoškolské studium. Současně v závěti povolal i jejího vykonavatele, aby si mohl být jistý, že po splnění této podmínky budou peníze vyplaceny. Případně, že jeho vůle bude hájena, pokud by některé z dětí tuto podmínku zpochybňovalo.

Objednejte si naše Desatero