Právní Ochrana Majetku

Navigace

13.	Zrušení závěti – jakým způsobem lze zrušit nebo změnit poslední vůli zůstavitele
Přejít na všechny články

13. Zrušení závěti – jakým způsobem lze zrušit nebo změnit poslední vůli zůstavitele

Michaela Rubickova

Další články autora

Sledujeme napínavý příběh pana Rolanda a jeho rozhodování, jak naložit s majetkem pro případ své smrti.

Zůstavitel má právo závěť kdykoli zrušit či změnit. Musí tak učinit osobně. Závěť nemůže změnit či zrušit v zastoupení. Pro zrušení závěti s konečnou platností je třeba ji odvolat. A to zejména zničením listiny (odvolání mlčky). V případě závěti ve formě veřejné listiny uložené u notáře se závěť stává neplatnou jejím vydáním do rukou zůstavitele.

Stávající závěť je také možno zrušit pořízením nové závěti. Původní závěť vedle nové neobstojí v rozsahu, ve kterém se překrývají. Aby došlo k jejímu zrušení, je nutné, aby v nové závěti bylo pořízeno nejméně ve stejném rozsahu, v jakém bylo pořízeno v závěti původní. Nebo ještě lépe musí být výslovně řečeno, že se tímto veškeré předchozí závěti ruší.

 

Příběh: Pan Roland sepsal závěť, ve které zůstavil svému nejoblíbenějšímu zaměstnanci, Radomírovi, svého veterána značky Alfa Romeo a obraz od známého malíře Petra Brandla. Po nějaké době ale zjistil, že Radomír už léta falšuje záznamy a na náklady firmy si staví chalupu na Slapech. Roland nejenže Radomíra z firmy vyhodil, ale také sepsal novou závěť. V té zůstavil obraz od Petra Brandla své asistence Petře a byl spokojen, že se Radomírovi pomstil tím, že nic nedostane. Pan Roland se ale mýlil. Po jeho smrti Radomír získal Alfu Romeo. Závěti se totiž kryly pouze v zůstavení obrazu Petra Brandla, který zdědila Petra podle novější závěti. O autu ale v nové závěti nebyla ani zmínka, a tak v této části obstála závěť starší.

Objednejte si naše Desatero