Právní Ochrana Majetku

Navigace

1.	Pozůstalost – veškeré jmění (aktiva i pasiva, pohledávky i závazky) zůstavitele, které se rozděluje mezi dědice
Přejít na všechny články

1. Pozůstalost – veškeré jmění (aktiva i pasiva, pohledávky i závazky) zůstavitele, které se rozděluje mezi dědice

Michaela Rubickova

Další články autora

Na rodině pana Rolanda R. Vám v následujícím seriálu ukážeme, jak fungují vybrané instituty dědického práva v praxi. Pan Roland je úspěšný podnikatel. Žije se svou partnerkou (paní Sabina) a svými dvěma dětmi ve věku osmi (Alois) a pěti (Žofie) let. K tomu má pan Roland ještě jedno již zletilé dítě (Servác) z předchozího chladného vztahu, se kterým ale neudržuje žádné, ani vlažné styky. Pan Roland není ženat. Pan Roland prozatím neměl sepsanou žádnou závěť ani uzavřenou dědickou smlouvu.

Pozůstalostí je celé jmění zůstavitele (zemřelé osoby, jejíž práva a povinnosti smrtí přecházejí na její dědice). Pozůstalost představuje souhrn jeho veškerého majetku a dluhů, ale nezahrnuje práva a povinnosti, která jsou vázána výlučně na jeho osobu (např. závazek spisovatele napsat knihu). Tyto by byly součástí pozůstalosti, jen pokud byly již jako dluh uznány nebo uplatněny u soudu před smrtí zůstavitele.

Příběh: Do pozůstalosti po panu Rolandovi tak patří např. jeho rodinný dům s veškerým vybavením, peněžní prostředky na účtu v bance, cenné papíry, sbírka obrazů, ale i jeho dluhy např. pohledávka pojišťovny na zaplacení pojistného. Ještě před svou smrtí pan Roland podal žalobu na zaplacení peněžité náhrady za zlomenou nohu, kterou mu způsobil řidič auta, když jej před několika měsíci srazil na přechodu pro chodce. Případná náhrada přiznaná soudem pak bude také součástí pozůstalosti.

Objednejte si naše Desatero