Právní Ochrana Majetku

Navigace

Architekti a projektanti

Architekti a projektanti

Dagmar Zweschperová

Právní Ochrana Majetku


Pokud jste autorizovaným architektem, projektantem, inženýrem nebo technikem, zákon vám stanovuje určité povinnosti a odpovědnosti. Samozřejmě si vše můžete upravit ve smlouvě o dílo nad rámec zákona, ale to se nijak nedotkne odpovědnosti, kterou zákon přesně stanovuje a ze které se vyvléknout nedá. Navíc tato odpovědnost je dlouhodobá, platí po celou dobu životnosti stavby, což v praxi většinou znamená po celý váš život. Je proto zásadní mít vyřešenou právní ochranu majetku tak, aby žádná neočekávaná událost neměla dopad na fungování vaší rodiny. Povinné pojištění se totiž zdaleka nevztahuje na vše.

Příkladem může být pan architekt Procházka, který se na nás se svými obavami obrátil. Je ženatý, má tři malé děti a manželku, která pracuje jako učitelka v mateřské škole. Bydlí v rodinném domě, ve společném jmění manželů vlastní ještě chalupu a malý investiční byt. Z předchozího vztahu pak pan Procházka má nezletilého syna a s bývalou partnerkou minimální a bohužel velice špatné vztahy. Bližší analýza P.O.M. ukázala, že v případě pana Procházky hrozba nepřichází jen ze strany profese, ale i ze strany bývalé partnerky, respektive jejich společného potomka. Nástroje P.O.M. navrhly řešení, jak celou situaci ošetřit a zbavit jeho současnou rodinu rizik, aby nezůstala v případě jakékoliv nešťastné události paralyzována a bez prostředků.

Objednat konzultaci